کد کج شدن ساده تصویر به همراه واضح تر شدن

کد زیر را در قالب وبلاک یا در بخش اختصاصی کدهای جاوای وبتون قرار دهید

 

</p> <style> img:hover{ opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80); -webkit-transform: rotate(-10deg); -moz-transform: rotate(-10deg); } img:out{ opacity:10;filter:alpha(opacity=100); -webkit-transform: rotate(10deg); -moz-transform: rotate(10deg); } img{ opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80); } img:hover{ opacity:1;filter:alpha(opacity=100); } img:out{ opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80); } </style> <p style="text-align: center;"> <a href="http://wiper.persianblog.ir/post/94/" target="_blank" rel="nofollow" ><strong><span style="color:#ff33ff;">کد کج شدن تصویر</span></strong></a></p> <p>

 
/ 0 نظر / 27 بازدید