ابزار صفحه بندی وبلاگ بلاگفا

یکی از مشکلاتی که اکثر کاربران بلاگفا دارند نداشتن امکان صفحه بندی مطالب است. به همین دلیل یک کد بسیار زیبا و کارآمد جهت صفحه بندی مطالب وبلاگ های بلاگفا برای شما آماده کردیم.

نکته 1 : تعداد مطالب موجود در هر صفحه به تعداد که شما در تنظیمات وبلاگتان قرار داده اید بستگی دارد. برای همین منظور به بخش "تنظیمات و دیگر امکانات" بروید و در قسمت "تنظیمات کلی وبلاگ" تعداد پست ها در صفحات داخلی را با عدد دلخواه تنظیم کنید.

نکته 2 : اگر تعداد مطالب وبلاگ شما کم باشد ممکن است با پیغام "صفحه ای با این آدرس پیدا نشد!" مواجه شوید که برای حل این مشکل می توانید تعداد پست های صفحات داخلی را کم کنید و یا به همین کد مراجعه کنید و صفحات را کم کنید کد هر صفحه با <li> شروع و با </li> تمام می شود. به همین روش می توانید صفحات را بیشتر کنید. به عنوان مثال کد صفحه 11 را در زیر مشاهده می کنید :

 

نکته 3 : جهت حمایت از ما کپی رایت را حذف نکنید.

نحوه قرار دادن کد :

 به ویرایش قالبتان مراجعه کنید و کدها را در جای مناسبی بعد از تگ </blogfa> قرار دهید.

کد <blogfa/>  در وسط قالبتون هست

 با چند بار کیلک در کادر زیر تمامی متن انتخاب میشود

<div style="font-family:tahoma;font-size:0.8em;text-align:center;margin-top:10px;"> <div style="margin-right:auto;margin-left:auto;width:37%;"> <ul style="list-style-type:none;margin:0;padding:0;height:31px;"> <li style="float:left;width:10%;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.8em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="<-BlogUrl->/author-<-BlogId->.aspx?p=1" title="صفحه ی بک">1</a></li> <li style="float:left;width:10%;height:25px;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.9em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="/author-<-BlogId->.aspx?p=2" title="صفحه بندی دو">2</a></li> <li style="float:left;width:10%;height:25px;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.9em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="/author-<-BlogId->.aspx?p=3" title="صفحه بندی سه">3</a></li> <li style="float:left;width:10%;height:25px;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.9em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="/author-<-BlogId->.aspx?p=4" title="صفحه بندی چهار">4</a></li> <li style="float:left;width:10%;height:25px;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.9em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="/author-<-BlogId->.aspx?p=5" title="صفحه بندی پنج">5</a></li> <li style="float:left;width:10%;height:25px;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.9em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="/author-<-BlogId->.aspx?p=6" title="صفحه بندی شش">6</a></li> <li style="float:left;width:10%;height:10%;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.9em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="/author-<-BlogId->.aspx?p=7" title="صفحه ی هفت">7</a></li> <li style="float:left;width:10%;height:10%;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.9em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="/author-<-BlogId->.aspx?p=8" title="صفحه ی هشت">8</a></li> <li style="float:left;width:10%;height:10%;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.9em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="/author-<-BlogId->.aspx?p=9" title="صفحه ی نه">9</a></li> <li style="float:left;width:10%;height:10%;"><a style="display:block;border:1px solid #CCC;margin-right:4px;text-decoration:none;color:#000000;line-height:0.9em;padding: 15% 25% 25% 25%;" href="/author-<-BlogId->.aspx?p=10" title="صفحه ی ده">10</a></li> </ul> </div> <div style="width:200px;height:20px;border:1px solid #CCC;margin-top:10px;margin-right:auto;margin-left:auto;"><a style="text-decoration:none;color:#000000;line-height:1.8em;" href="http://wiper.persianblog.ir/post/135/" target="_blank">دریافت کد صفحه بندی بلاگفا</a></div> </div>
/ 0 نظر / 157 بازدید