کد بزرگ شدن لینک ها

کد زیر را در قالب وبلاک یا در بخش اختصاصی کدهای جاوای وبتون قرار دهید

 

<p style="text-align: center;"><a href="http://wiper.persianblog.ir/post/129/">*_ کد بزرگ شدن لینک ها _*</a></p><style> a:visited{color:#000000;text-decoration: none}a:hover {color:#d20f62;-webkit-transition-duration: 1.5s; /*design by : aytem*/ -moz-transition-duration: 1.5s; /*design by : aytem*/ -o-transition-duration: 1.5s; /*design by : aytem*/;text-decoration: none;font-weight: bold;}</style>

/ 0 نظر / 15 بازدید