کد لرزش صفحه

کد لرزش صفحه

 سلام من امروز برای شما عزیزان کدی گذاشتم. با این کد هرکس وارد وبلاگ شما بشه صفحه میلرزه

 

 

    

 

<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <SCRIPT language=JavaScript> <!-- Begin function shake(n) { if (parent.moveBy) { for (i = 10; i > 0; i--) { for (j = n; j > 0; j--) { parent.moveBy(-i,0); parent.moveBy(0,-i); parent.moveBy(-i,0); parent.moveBy(0,i); parent.moveBy(i,0); parent.moveBy(0,-i); parent.moveBy(-i,0); parent.moveBy(0,i); parent.moveBy(i,0); parent.moveBy(0,-i); parent.moveBy(-i,0); parent.moveBy(0,-i); parent.moveBy(i,0); parent.moveBy(0,i); parent.moveBy(i,0); parent.moveBy(0,i); } } } }

 

مهم: لرزش فقط در موقعی انجام میگیرد که وارد وبلاگ شوی ولی این لرزش موقتی است .

/ 0 نظر / 10 بازدید