کد آویزهای زیباساز

دریافت کد : کد زیر را کپی کرده در بخش تنظیمات وبلاگ در بخش کدهای جاوا اسکریپت بریزید .
مشاهده نمونه :

 

http://www.gigpars.com/upload/twom_aviz-wiper.persianblog.ir_%283%29.gif

 

 

<div style=" z-index:1000; position:absolute;right:10px; top:0px; border-width:0px; "><a target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir"> <img src="http://www.gigpars.com/upload/twom_aviz-wiper.persianblog.ir_%283%29.gif" border="0" ></a></div>

 

 

<div style=" z-index:1000; position:absolute;right:10px; top:0px; border-width:0px; "><a target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir"> <img src="http://www.gigpars.com/upload/mhtc_aviz-wiper.persianblog.ir_(2).gif" border="0" ></a></div>

 

 

<div style=" z-index:1000; position:absolute;right:10px; top:0px; border-width:0px; "><a target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir"> <img src="http://www.gigpars.com/upload/0jmn_aviz-wiper.persianblog.ir_%285%29.gif" border="0" ></a></div>

 

 

<div style=" z-index:1000; position:absolute;right:10px; top:0px; border-width:0px; "><a target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir"> <img src="http://www.gigpars.com/upload/xdwj_aviz-wiper.persianblog.ir_%286%29.gif" border="0" ></a></div>

 

 

<div style=" z-index:1000; position:absolute;right:10px; top:0px; border-width:0px; "><a target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir"> <img src="http://www.gigpars.com/upload/dr1_aviz-wiper.persianblog.ir_(1).gif" border="0" ></a></div>

 

 

<div style=" z-index:1000; position:absolute;right:10px; top:0px; border-width:0px; "><a target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir"> <img src="http://www.gigpars.com/upload/ifw0_aviz-wiper.persianblog.ir.gif" border="0" ></a></div>

 

 

<div style=" z-index:1000; position:absolute;right:10px; top:0px; border-width:0px; "><a target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir"> <img src="http://www.gigpars.com/upload/o8l6_aviz-wiper.persianblog.ir_(7).gif" border="0" ></a></div>

 

 

<div style=" z-index:1000; position:absolute;right:10px; top:0px; border-width:0px; "><a target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir"> <img src="http://www.gigpars.com/upload/zrs5_aviz-wiper.persianblog.ir_(4).gif" border="0" ></a></div>

 

 

<div style=" z-index:1000; position:absolute;right:10px; top:0px; border-width:0px; "><a target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir"> <img src="http://www.gigpars.com/upload/4cqz_aviz-wiper.persianblog.ir_(9).gif" border="0" ></a></div>

 

<div style=" z-index:1000; position:absolute;right:10px; top:0px; border-width:0px; "><a target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir"> <img src="http://www.gigpars.com/upload/u6ep_aviz-wiper.persianblog.ir_(11).gif" border="0" ></a></div>

 

<div style=" z-index:1000; position:absolute;right:10px; top:0px; border-width:0px; "><a target="_blank" href="http://wiper.persianblog.ir"> <img src="http://www.gigpars.com/upload/7xx7_aviz-wiper.persianblog.ir_(10).gif" border="0" ></a></div>

/ 2 نظر / 28 بازدید
ஐ⊰سلیم سیتی⊱ஐ

سلام... در سلیمـ سیتی با مطالبی جالب در خدمت شماییم.... (فقط 1 کلیک تا رسیدن به ما)

نسیم

ممنون از شما استفاده کردم.. [گل]