کد آتیش بازی روی لینک ها

کد زیر را در قالب وبلاک یا در بخش اختصاصی کدهای جاوای وبتون قرار دهید

 

<script type="text/javascript" src="http://www.filedoon.ir/upload/wgsu_l-atish.js"></script>اگر کد بالا در وبتون کار نکرد از کد زیر استفاده کنید

<center> <p></p><a href="http://wiper.persianblog.ir/post/127/" target="_blank"><img src="http://www.gigpars.com/upload/9r_l-wiper.persianblog.ir.gif" title="daryafte code =>http://wiper.persianblog.ir"/></a> <style> a:visited{color:#000000;text-decoration: none}a:hover{background:url(http://www.filedoon.ir/upload/fcv2_link-wiper.persianblog.ir.gif);text-decoration: none} </style>

/ 0 نظر / 33 بازدید