کد بزرگ کردن تصاویر

  دریافت کد : کد زیر را کامل انتخاب و کپی کنید

<style type="text/css">
img{
-webkit-transform:scale(0.8); /*Webkit: Scale down image to 0.8x original size*/
-moz-transform:scale(0.8); /*Mozilla scale version*/
-o-transform:scale(0.8); /*Opera scale version*/
-webkit-transition-duration: 0.5s; /*Webkit: Animation duration*/
-moz-transition-duration: 0.5s; /*Mozilla duration version*/
-o-transition-duration: 0.5s; /*Opera duration version*/
opacity: 0.7; /*initial opacity of images*/
margin: 0 10px 5px 0; /*margin between images*/
}


img:hover{
-webkit-transform:scale(1.1); /*Webkit: Scale up image to 1.2x original size*/
-moz-transform:scale(1.1); /*Mozilla scale version*/
-o-transform:scale(1.1); /*Opera scale version*/
box-shadow:0px 0px 30px gray; /*CSS3 shadow: 30px blurred shadow all around image*/
-webkit-box-shadow:0px 0px 30px gray; /*Safari shadow version*/
-moz-box-shadow:0px 0px 30px gray; /*Mozilla shadow version*/
opacity: 1;
}
</style><br><br>
<P><A href="http://wiper.persianblog.ir/post/59/" target=_blank><SPAN
style="FONT-WEIGHT: 800; TEXT-DECORATION: none">کــد بزرگ شدن تصویر
</FONT></SPAN></A></P>

/ 5 نظر / 10 بازدید
راه بهشت

سلام ممنون از حضورتون. وب خوب وجالبی دارید ممنون که سر زدین[گل]

سلین

ورودی 93 های عزیز لطفا گوش کنین : 1: ﺳﺮ ﻛﻼﺱ ﺣﺘﻤﺎ ﮔﻮﺷﻴﺎﺗﻮﻥ رو ﺳﺎﻳﻠﻨﺖ ﻛﻨﻴﺪ ما خوابیم 2 : ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ 3 : ﺍﺳﺘﺎﺩا رو ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻳﺎ ﺁﻗﺎ ﺻﺪﺍ ﻧﻜﻨﻴﺪ 4 : ﺩرس ها ﻫﻤﺸﻮﻥ واسه ﭘﺎﺱ ﺷﺪﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﮔﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻳﺪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﻋﺎﺩﻳﻪ 5 : کلا عاشق نشید ... اگه سست عنصر هستین تا 2 ، 3 هفته صبر کنین ... خوشکلا از هفته دوم ، سوم میان 6 : ﺟﺰﻭﻩ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺎﻝ ﺩﺧﺘﺮﺍﺱ ﺁﺧﺮ ﺗﺮﻡ ﻛﭙﻰ ﻛﻨﻴﺪ ... اگه خواستین بنویسین و ﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪین ﺩﻳﮕﻪ ﺑﻴﺨﻴﺎﻝ ﺷﻴﺪ ، ﺁﺧﺮ ﻛﻼﺱ ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﮕﻪ بنویسین * نکته : واسه ما خودکار اضافی بیارین 7 : ﺍﮔﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺭﻭﻯ ﻳﻪ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻧﺸﺴﺘﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی هم ﺍﻭﻥ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ومن الله التوفیق *

ashk

سلام دوست عزیز-وب خوب و قشنگی داری -به منم سر بزن